Mer informasjon

Informasjon om påmelding

Du melder deg på gjennom våres påmeldingsskjema.

Etter påmeldingen vil du få tilsendt en mail til den mailadressen du registrerte i skjemaet. Det er derfor viktig å kontrollere at du skriver inn riktig mailadresse. I denne mailen ligger også all betalingsinformasjon.

Pris:

Friidrettsskolen 2016 koster 1600,- pr deltager. Ved påmelding av søsken er prisen 1400,- (2800,- for to søsken) Det er gratis påmelding for barn med nedsatt funksjonsevne.

Barnepass: mandag-fredag mellom kl.08.00-09.00 og 15.00-16.00 koster 300kr per uke.

Overnatting: Vi hadde overnatting i 2012, 2013, 2014 og 2015 håper på å få til dette også i 2016.  Vi kommer med informasjon til alle påmeldte så snart dette er klart.

Betalingen må være gjort før 1. Juni. Avmelding må gjøres senest 1 måned før start. Alle avmeldinger etter dette vil ikke godkjennes og pengene vil ikke bli tilbakebetalt. Ved sykdom kan påmeldingen overføres til en annen uke el. til 2017 ved fremvist legeerklæring. Ved avmelding medkommer et administrasjonsgebyr på 10% av påmeldinggebyret.

Inkludert for de som melder seg på er frukt i lunsjen hver dag, grillmat for torsdagen, t-skjorte, medalje, diplom og eventuelle kollektivutgifter til og fra aktivitetene og inngangsbilletter. Deltakerne tar med matpakke og vannflaske hver dag utom torsdagen da vi griller i parken. For de som overnatter er alt av mat inkludert. Vi lager også matpakke til dagen etter overnattingen.

Det vil bli tatt bilder i forbindelse med ukens arrangementer. Noen av bildene vil bli brukt på klubbens hjemmesider og i forbindelse ved markedsføring. Ønsker du ikke at vi skal ta bilder av ditt barn kan du ta kontakt med Sportsklubben Vidar.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Meike Hesselink treffes på nedenfornevnte e-post og telefon.

Adresse: Sportsklubben Vidar, Postboks 5897 Majorstua, 0308 Oslo.

e-post: friidrettsskolen@skvidar.no

Telefon: 45 91 43 30

Leder Friidrettsskolen Rikke Bergsvand

Telefon: 93 21 14 14